สนใจติดต่อสอบถาม

080-246-0566

ปลาทองออรันดา (Oranda)

💦ปลาทองออรันดา (Oranda) 💗
เป็นสายพันธุ์ของปลาทองชนิดหนึ่ง ที่เกิดจากการนำปลาทองสายพันธุ์ริวกิ้น และปลาทองสายพันธุ์หัวสิงห์มาผสมกัน มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีน ปลาทองออลันดานี้เป็นปลาทองที่มีความนิยมสูงมากในประเทศไทย เนื่องจากว่ามีราคาไม่แพง เลี้ยงง่าย และมีสีสันสวยงาม ลักษณะของปลาทองชนิดนี้คือ ครีบทุกครีบจะยาวและใหญ่ มีครีบที่ตั้งตรง หางแผ่บาง ส่วนลำตัวจะยาวกว่าปลาทองสายพันธุ์ริวกิ้น และปลาทองสายพันธุ์หัวสิงห์

ออรันดาอาจแบ่งออกได้เป็น 3 แบบ ตามลักษณะโครงสร้าง คือ

💗ออรันดาปักกิ่ง 💗เป็นออรันดาที่มีโครงสร้างลำตัวเล็กที่สุด ขนาดลำตัวเมื่อโตเต็มวัยประมาณ 3.5-4 นิ้ว เป็นสายพันธุ์ที่วุ้นขึ้นเร็วและฟูที่สุด เหมาะแก่การเลี้ยงในตู้ปลาขนาดไม่ใหญ่เกินไปนัก เช่น 24-30 นิ้ว

💗ออรันดากลาง 💗 เกิดจากการผสมกันระหว่างออรันดาปักกิ่งและออรันดายักษ์ ทำให้ได้ปลาที่มีขนาดพอเหมาะลำตัวโตเต็มที่ประมาณ 5-6 นิ้ว วุ้นจะขึ้นเร็วกว่าออรันดายักษ์ แต่ก็ไม่เร็วไปกว่าออรันดาปักกิ่ง

💗ออรันดายักษ์ 💗 เป็นปลาที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อต้องการความใหญ่โตของตัวปลา ตอบสนองความต้องการของผู้เลี้ยงที่ต้องการจะเลี้ยงปลาทองตัวใหญ่ ๆ ส่วนใหญ่ขนาดโตเต็มที่ประมาณ 8 นิ้ว เป็นปลาทองที่โตช้า วุ้นขึ้นช้า ซึ่งจะพัฒนาตามขนาดลำตัวและวัยของปลา เป็นปลาที่กินเก่ง แต่ต้องการพื้นที่กว้าง ๆ เพื่อเสริมสร้างการเจริญเติบโต จึงเหมาะอย่างยิ่งกับการเลี้ยงในตู้ขนาดใหญ่ หรือในบ่อ

#cr.banpongfishfarm
#SNCFISHSHOP275216412 677090937055395 1450099585147988885 n