สนใจติดต่อสอบถาม

080-246-0566

225 ฿
135 ฿
150 ฿
230 ฿

ปลาสวยงาม

Horabagrus ปลากดทองคำ

100 ฿

ปลาสวยงาม

Jewel Cichlid ปลาแรมแดง

300 ฿

ปลาสวยงาม

L165 Albino Longfin pleco

200 ฿

ปลาสวยงาม

Labeo chrysophekadion ปลากาดำ

80 ฿

ปลาสวยงาม

LEOPARD CACTUS PLECO L600

990 ฿

บาร์บ-ดานิโอ้

Leopard danio ปลาม้าลายจุด

135 ฿

ปลาสวยงาม

Lutjanus ปลากะพงแดง

150 ฿400 ฿

ปลาสวยงาม

Maze Zebra Pleco Hypancistrus sp. L333

590 ฿

บาร์บ-ดานิโอ้

Odessa barb โอเดนซ่า บาร์บ

160 ฿

บาร์บ-ดานิโอ้

Oreichthys crenuchoides Drapefin Barb

230 ฿
120 ฿