สนใจติดต่อสอบถาม

080-246-0566

195 ฿

ปลาสวยงาม

Pseudacanthicus pirarara L25

1,000 ฿

ปลาสวยงาม

Pygmy corydoras แพะปิกมี่

390 ฿

ปลาสวยงาม

Red Belly Bloodfin Tetra

185 ฿

Gubpy

RED ENDLER

150 ฿

บาร์บ-ดานิโอ้

Rosy barb ปลาโรซี่บาร์บ

100 ฿

ปลาสวยงาม

Rummy nose tetra รัมมิโนส

50 ฿
165 ฿

ปลาสวยงาม

Sleepy Goby ปลาบู่ทราย

130 ฿
150 ฿
180 ฿
135 ฿
120 ฿