สนใจติดต่อสอบถาม

080-246-0566

220 ฿
160 ฿
150 ฿
120 ฿
150 ฿

ปลาสวยงาม

ปลาแพะเขียว

70 ฿

ปลาสวยงาม

ปลาแพะเผือก

70 ฿

ปลาสวยงาม

ปลาแพะแพนด้า

250 ฿
100 ฿

ปลาสวยงาม

สอดทับทิม Neon Wagtail

80 ฿
100 ฿

ปลาสวยงาม

เทวดาสามสี

100 ฿

ปลาสวยงาม

เทวดาแพทตินั่ม

100 ฿

ปลาสวยงาม

แพะบันดิต Bandit catfish

290 ฿
185 ฿