สนใจติดต่อสอบถาม

080-246-0566

บาร์บ-ดานิโอ้

ตะเพียนมาสคาร่า MASCARA BARB

360 ฿
150 ฿

ปลาสวยงาม

ปลากระสง Blotched snakehead

300 ฿
100 ฿200 ฿

ปลาสวยงาม

ปลากรายดำ Chitala ornata

120 ฿

ปลามังกร-Monster Fish

ปลากะพงลาย American tiger fish

550 ฿850 ฿
120 ฿
75 ฿

ปลาสวยงาม

ปลาชะโด Channa micropeltes

100 ฿

ปลาสวยงาม

ปลาซิวหนู Least rasbora

155 ฿
100 ฿
100 ฿

ปลาสวยงาม

ปลาตองลาย Royal knifefish

500 ฿